Vallentunas föreningsliv är en bortdribblad diamant!

Det är märkligt att det finns politiker i Vallentuna kommun som konsekvent motarbetar föreningslivet. Föreningarna borde kunna dubbla sina aktiviteter, skapa nya jobb och öka besöksnäringen i Vallentuna men istället skapas ett ”vi och de-samhälle” där aktiva idrottare och ledare ses som hyresgäster och kunder istället för bra samarbetspartners.

Inom föreningslivet har vi länge undrat över vilka värden vi egentligen bidrar med till samhället. Med hjälp av samhällsekonomen Björn-Anders Larsson har en arbetsgrupp tagit fram fakta:

– På ett år omsätter 57 idrottsföreningar i Vallentuna 240 miljoner kronor genom sitt idrottande, motion och sportkonsumtion. Dessutom bidrar de till ett bra samhälle med minskad ohälsa (minst 2 %) vilket kan beräknas till ett värde av 300 miljoner kronor utöver sociala värden, attraktion och profilvärden.
– Totalt bidrar föreningarna i Vallentuna till samhället med olika värden som i rena pengar kan uppskattas till 600-700 miljoner kronor.
– Det kommunen satsar på föreningarna är ett stöd på sammanlagt tre miljoner kronor samt subventionerade driftkostnader.
Vallentuna kommun bör vara ett nav i ett gynnsamt samarbete mellan föreningsliv, skola och det sociala. I den nuvarande kundrelationen mellan kommun och föreningar måste exempelvis Vallentuna Hockey dra in nästan 2.000 kronor per dag, året om, bara för att få en basservice. För konståkningen behövs nästan 1.000 kronor per dag.

Sportsektorn i Vallentuna kommun skapar 380 – 400 årsarbeten idag. Vid en normal tillväxt bör dessa kunna öka till cirka 600 år 2020. Men då behöver det finnas bra förutsättningar för att be-driva föreningsverksamhet i Vallentuna.

Jag ser fram mot att alla föreningsmänniskor och lokala företagare röstar för möjlighet till förbättringar i Vallentuna.

Jag blir glad om Ni röstar på oss i Socialdemokraterna. Jag vet att Jerri Bergström i fritidsnämnden kommer att vända upp och ner på gamla invanda dumheter för att skapa ett bättre samarbetsklimat.

Lämna ett svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *