Hellre möjligheter till utveckling än beslöjade halvsanningar!

Vi ska ha en positiv attityd till hur vi antar utmaningar. Men för att skapa förutsättningar för detta måste vi ha en politisk ledning och ett kommunalråd som står för sanningar, ur fler synvinklar än för sitt eget vinnande.

Det är märkligt att vare sig näringsministern Annie Lööf eller kommunalrådet reflekterar över kommunens egna siffror gällande antalet företag i Vallentuna. Vid en första anblick kan det se ut som att Vallentuna har ett bubblande företagsklimat då det finns 3.651 registrerade företag.
Men synar man detta lite mer noggrant ser man att endast 1.041 av dessa har någon anställd person och att det totalt bara finns 7.666 anställda inom Vallentuna kommun. Jämför detta med att cirka 11.300 personer av de 15.855 som förvärvsarbetar pendlar till andra kommuner.

Moderaterna i Vallentuna vill gärna framhäva att väldigt få är arbetslösa i Vallentuna. Vi har en låg arbetslöshet i Vallentuna därför att det är så nära till storstaden Stockholm och Arlanda.
Det är andra kommuner som gör jobbet med att skapa arbetsmöjligheter. Vi har för få växande företag i Vallentuna jämfört med andra kommuner.

Trots att antalet invånare ökat kraftigt har både Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Företagscenter flyttat från Vallentuna. Gymnasiet krymper, föreningslivets totala antal aktiviteter sjunker.

Vi har en fantastisk besöksnäring genom alla olika idrottsföreningars gästande lag som åtföljs av ledare, tränare, föräldrar och fans såväl sommar som vinter. Vi har en golfsektor som drar gäster under sommarhalvåret, Angarnssjöängen, vi har alla hästar, alla runstenar, vi är så bra och förtjänar en politisk ledning som tar vara allt detta fina.

När kan vi hoppas på en satsning på exempelvis “Destination Vallentuna” i likhet med andra kommuner?

Lämna ett svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *