Vallentunas föreningsliv är en bortdribblad diamant!

Det är märkligt att det finns politiker i Vallentuna kommun som konsekvent motarbetar föreningslivet. Föreningarna borde kunna dubbla sina aktiviteter, skapa nya jobb och öka besöksnäringen i Vallentuna men istället skapas ett ”vi och de-samhälle” där aktiva idrottare och ledare ses som hyresgäster och kunder istället för bra samarbetspartners. Inom föreningslivet har vi länge undrat […]

Hellre möjligheter till utveckling än beslöjade halvsanningar!

Vi ska ha en positiv attityd till hur vi antar utmaningar. Men för att skapa förutsättningar för detta måste vi ha en politisk ledning och ett kommunalråd som står för sanningar, ur fler synvinklar än för sitt eget vinnande. Det är märkligt att vare sig näringsministern Annie Lööf eller kommunalrådet reflekterar över kommunens egna siffror […]

Historien bygger framtiden och traditionen skapar stoltheten!

Vikingarna valde Vallentuna som sin naturliga mötesplats för ca 1000 år sedan, Gustav Wasa sägs vara född i Vallentuna för ca 500 år sedan. Under århundraden har ett rikt bondelandskap skapats av bönder och lantarbetare. I mitten av 1800-talet valde bönderna att bygga sin kvarn på höjden av kullen ovanför Vallentunasjöns norra ände. Före andra […]